БИГЭР, ЦОГТ СУМДАД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
БИГЭР, ЦОГТ СУМДАД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Бигэр, Цогт сумдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгийн хүрээнд аймаг, сумдын хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, түүний шийдвэрлэлт, шалтгаан, нөцөл зэрэг анхаарах асуудлыг иргэд, төрийн албан хаагчдад танилцуулж, эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжын талаар мэдээлэл өгч,  тус прокурорын газартай холбогдох “call center” үйлчилгээний талаар танилцлуусан байна.