“АЛТАЙН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИЙДЭЛ” МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

A- A A+
“АЛТАЙН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИЙДЭЛ” МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Говь-Алтай аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Алтайн хөгжлийн гарц шийдэл” малчдын зөвлөгөөнд тус аймгийн прокурорын газраас оролцож, орон нутаг дахь эрүү болон зөрчлийн хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийлээ.

Мөн энэхүү зөвлөгөөнд оролцсон аймгийн 3000 гаруй малчин иргэдэд “Мал хулгайлах, Залилах” гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийлээ.