card
ЕСӨНБУЛАГ СУМАНД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЕСӨНБУЛАГ СУМАНД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Есөнбулаг суманд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд хууль сурталчлах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“САЙН ЖОЛООЧ” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“САЙН ЖОЛООЧ” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас тус аймаг дахь Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасагтай хамтран “Сайн жолооч” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“АЛТАЙН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИЙДЭЛ” МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

“АЛТАЙН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ ШИЙДЭЛ” МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Мөн энэхүү зөвлөгөөнд оролцсон аймгийн 3000 гаруй малчин иргэдэд “Мал хулгайлах, Залилах” гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх яриа таниулга хийлээ.

Дэлгэрэнгүй
БИГЭР, ЦОГТ СУМДАД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БИГЭР, ЦОГТ СУМДАД “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
АХМАД ПРОКУРОРЫГ УРЬЖ, ДУРСАМЖ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

АХМАД ПРОКУРОРЫГ УРЬЖ, ДУРСАМЖ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ахмад прокурор С.Настыг урьж, дурсамж уулзалт хийлээ.   

Дэлгэрэнгүй
“НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас иргэд олон нийтэд гарч болзошгүй аливаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, албан журмын даатгалын компаниудтай хамтран “Сайн жолооч” арга хэмжээ

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас иргэд олон нийтэд гарч болзошгүй аливаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, албан журмын даатгалын компаниудтай хамтран “Сайн жолооч” арга хэмжээ

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас олон нийтэд гарч болзошгүй аливаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, албан журмын даатгалын компаниудтай хамтран “Сайн жолооч” арга хэмжээг Есөнбулаг суманд зохион байгуулжээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭЦЭГ, ЭХ, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ АЖИЛЛАНА

ЭЦЭГ, ЭХ, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ АЖИЛЛАНА

"Хүүхэд бүрийн төлөө" уриан дор зохион байгуулж байгаа "Хүүхдийн эрх" нэгдсэн аяныг Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудад зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БАЙНА

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БАЙНА

“Дэлгэцийн донтолт ба бодит аюул” сэдвээр сургалт хийж, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад эцэг, эхчүүд чухал үүрэгтэй оролцохыг уриаллаа.

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

"Авлигын гэмт хэргийн талаарх ойлголт, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ БҮРЭН ТОГТООХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ БАЙНА

ЗӨРЧЛИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ БҮРЭН ТОГТООХ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ БАЙНА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас хяналтын харьяа эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнуудтай нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн удирдах албан тушаалтнуудтай төр, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх чиглэлээр уулзалт зохион байгуулжээ.

Дэлгэрэнгүй
 Б.БИЛЭГСАЙХАН: 2021 ОНД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙГ БУУРУУЛАХАД АНХААРЧ АЖИЛЛАСАН

 Б.БИЛЭГСАЙХАН: 2021 ОНД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙГ БУУРУУЛАХАД АНХААРЧ АЖИЛЛАСАН

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газрын  ерөнхий прокурор Б.Билэгсайхантай тус аймаг дахь зөрчлийн болон эрүүгийн хэргийн нөхцөл байдлын талаар тодрууллаа.

Дэлгэрэнгүй